Enkelte informationer vil vi gerne have at forældre og børn medbringer til den første konsultation:

    • Barnets sundhedskort
    • Oplysningsskema (kan printes fra hjemmesiden)

For enkelte patientgrupper har vi særlige ønsker:

    1. Vandladningsproblemer: Barnet kommer så vidt muligt til konsultationen med fyldt blære.
    1. Astma og/eller allergi: Udfyld og medbring allergispørgeskema (kan evt. printes fra hjemmeside).
    1. Tidlig eller sen pubertet: Medbringe tidligere vægt- og højdemål.

Kontaktoplysninger

9888 1200 klinikken@karentilma.dk