Enkelte informationer vil vi gerne have at forældre og børn medbringer til den første konsultation:

    • Barnets sygesikringsbevis
    • Oplysningsskema (kan printes fra hjemmesiden)

For enkelte patientgrupper har vi særlige ønsker:

    1. vandladningsproblemer: Barnets kommer så vidt muligt til konsultationen med fyldt blære.
    1. astma og/eller allergi: Udfyldes og medbringes allergispørgeskema (kan evt. printes fra hjemmeside).
    1. tidlig eller sen pubertet: Medbringes tidligere vægt og højdemål.

Kontaktoplysninger

9888 1200 klinikken@karentilma.dk