Sygesikringsgruppe I: Som hovedregel henvises børn fra praktiserende læge til børnelæge (gruppe 1, almindelig sygesikring). Henvisningen modtages elektronisk, evt. sender praktiserende læge henvisning via nettet.
Denne henvisning kan først ses i Børnelægeklinikken, når familien kontakter telefonisk og oplyser barnets CPR-nr.

Vi bestræber os på, indenfor 1 uge, at sende brev til familien med tid til første konsultation (se www.sundhed.dk vedr. ventetid).

Hvis denne tid ønskes ændret evt. fremrykkes, kan sekretær kontaktes på tlf. 9888 1200 mellem kl. 9-11.

Normalt er henvisningen gældende til 6 konsultationer. Hvis der bliver behov for yderligere konsultationer, kan henvisningen fornyes efter aftale med egen læge.

Konsultationerne dækkes af den almindelige sygesikring.

Sygesikrings gruppe II: Hvis du tilhører gruppe 2, kan du frit søge behandling hos alle læger og speciallæger, uden henvisning. (se www.borger.dk)

Udgiften til klinikken betales af regionen.

Kontaktoplysninger

9888 1200 klinikken@karentilma.dk