For at blive patient i Børnelægeklinikken skal barnet som
udgangspunkt henvises fra praktiserende læge. Dette gælder patienter i sygesikringsgruppe
1, se nedenfor hvordan barnet kan blive patient i klinikken uden henvisning:

Som hovedregel henvises børn fra praktiserende læge til børnelæge (gruppe 1, almindelig sygesikring). Henvisningen modtages elektronisk, evt. sender praktiserende læge henvisning via nettet.
Denne henvisning kan først ses i Børnelægeklinikken, når familien kontakter telefonisk og oplyser barnets CPR-nr.

Vi bestræber os på, indenfor 1 uge, at sende brev til familien med tid til første konsultation. Se sundhed.dk vedr. ventetid.

Hvis denne tid ønskes ændret evt. fremrykkes, kan sekretær kontaktes på tlf. 9888 1200 mellem kl. 9-11.

Normalt er henvisningen gældende til 6 konsultationer. Hvis der bliver behov for yderligere konsultationer, kan henvisningen fornyes efter aftale med egen læge.

Konsultationerne dækkes af den almindelige sygesikring.

Hvis du tilhører sygesikringsgruppe 2, kan du frit søge behandling hos alle læger og speciallæger, uden henvisning, og ringer blot til klinikken for at få en tid. (se www.borger.dk)

Udgiften til klinikken betales af regionen.

Kontaktoplysninger

9888 1200 klinikken@karentilma.dk